สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Aug 2023   217  
2 Aug 2023   212  
3 Aug 2023   142  
4 Aug 2023   140  
5 Aug 2023   96  
6 Aug 2023   131  
7 Aug 2023   264  
8 Aug 2023   175  
9 Aug 2023   142  
10 Aug 2023   146  
11 Aug 2023   193  
12 Aug 2023   153  
13 Aug 2023   108  
14 Aug 2023   155  
15 Aug 2023   228  
16 Aug 2023   255  
17 Aug 2023   165  
18 Aug 2023   126  
19 Aug 2023   122  
20 Aug 2023   261  
21 Aug 2023   228  
22 Aug 2023   189  
23 Aug 2023   132  
24 Aug 2023   183  
25 Aug 2023   150  
26 Aug 2023   119  
27 Aug 2023   162  
28 Aug 2023   184  
29 Aug 2023   177  
30 Aug 2023   139  
31 Aug 2023   121