สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2023   192  
2 Jul 2023   175  
3 Jul 2023   327  
4 Jul 2023   313  
5 Jul 2023   126  
6 Jul 2023   121  
7 Jul 2023   118  
8 Jul 2023   0  
9 Jul 2023   0  
10 Jul 2023   129  
11 Jul 2023   225  
12 Jul 2023   138  
13 Jul 2023   169  
14 Jul 2023   157  
15 Jul 2023   184  
16 Jul 2023   155  
17 Jul 2023   195  
18 Jul 2023   240  
19 Jul 2023   246  
20 Jul 2023   156  
21 Jul 2023   122  
22 Jul 2023   114  
23 Jul 2023   94  
24 Jul 2023   159  
25 Jul 2023   186  
26 Jul 2023   134  
27 Jul 2023   195  
28 Jul 2023   154  
29 Jul 2023   153  
30 Jul 2023   107  
31 Jul 2023   145