สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 May 2023   263  
2 May 2023   326  
3 May 2023   153  
4 May 2023   220  
5 May 2023   239  
6 May 2023   215  
7 May 2023   397  
8 May 2023   767  
9 May 2023   315  
10 May 2023   213  
11 May 2023   199  
12 May 2023   236  
13 May 2023   64  
14 May 2023   136  
15 May 2023   450  
16 May 2023   382  
17 May 2023   217  
18 May 2023   234  
19 May 2023   232  
20 May 2023   323  
21 May 2023   390  
22 May 2023   364  
23 May 2023   384  
24 May 2023   282  
25 May 2023   229  
26 May 2023   236  
27 May 2023   172  
28 May 2023   178  
29 May 2023   347  
30 May 2023   348  
31 May 2023   264