สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2023   234  
2 Apr 2023   238  
3 Apr 2023   372  
4 Apr 2023   348  
5 Apr 2023   274  
6 Apr 2023   261  
7 Apr 2023   224  
8 Apr 2023   214  
9 Apr 2023   255  
10 Apr 2023   366  
11 Apr 2023   339  
12 Apr 2023   194  
13 Apr 2023   247  
14 Apr 2023   221  
15 Apr 2023   178  
16 Apr 2023   239  
17 Apr 2023   331  
18 Apr 2023   498  
19 Apr 2023   261  
20 Apr 2023   195  
21 Apr 2023   256  
22 Apr 2023   368  
23 Apr 2023   335  
24 Apr 2023   367  
25 Apr 2023   330  
26 Apr 2023   273  
27 Apr 2023   210  
28 Apr 2023   157  
29 Apr 2023   234  
30 Apr 2023   188