สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Nov 2023   216  
2 Nov 2023   300  
3 Nov 2023   205  
4 Nov 2023   175  
5 Nov 2023   132  
6 Nov 2023   213  
7 Nov 2023   296  
8 Nov 2023   194  
9 Nov 2023   161  
10 Nov 2023   159  
11 Nov 2023   194  
12 Nov 2023   202  
13 Nov 2023   188  
14 Nov 2023   195  
15 Nov 2023   166  
16 Nov 2023   239  
17 Nov 2023   188  
18 Nov 2023   152  
19 Nov 2023   140  
20 Nov 2023   156  
21 Nov 2023   267  
22 Nov 2023   170  
23 Nov 2023   141  
24 Nov 2023   139  
25 Nov 2023   184  
26 Nov 2023   181  
27 Nov 2023   217  
28 Nov 2023   204  
29 Nov 2023   150  
30 Nov 2023   170